ראש השנה תשפ”א : עידכוני קורונה

עדכוני קורונה : מעבר בתקופת הסגר, הוצאת עובדים לחל”ת , מענקים בגין חודשים יולי אוגוסט, הנחות בארנונה החל מחודש יוני 20

 • מעבר והגבלות בתקופות הסגר

מעבר- אין צורך בהפקת אישור רשמי לפעילות העסק או לתנועת עובדים, אולם נדרש לעמוד בתנאים המפורטים עפ”י בהנחיות משרד הבריאות.

למידע בנושא  באתר משרד הבריאות לחצו כאן

 

להלן הפעולות שניתן לבצע מעבר ל 500 מטר :

 

 • הוצאת עובדים לחל”ת או לחופשה בתקופת הסגר

ניתן להוציא עובדים שלהם  יתרות חופש לחופשה וניתן  להוציא עובדים לחל”ת לתקופה של לפחות 14 ימים . הוצאת עובד לחל”ת מותנית בהסכמת העובד.  רצ”ב נספח שעל המעסיק לחתום ולהחתים את העובד . ראה להלן נספח 1 (סוף החוזר ).

עפ”י הנחיות בטוח לאומי , על המעסיק לשדר דרך מערכת השכר “קובץ הפסקת עבודה ” הכולל את תאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון של העובד ) והסיבה להוצאה לחל”ת .

הביטוח הלאומי יאפשר למעסיקים לדווח על הוצאת העובדים לחל״ת באופן מרוכז בשבוע הבא. ההנחיות כיצד לדווח באופן מרוכז עבור העובדים יפורסמו בימים הקרובים .

 

 • הקלה לעסקים שמחזור הכנסותיהם בשנת 2019 נמוכה מ – 300 אלף ₪

אושרה ההחלטה להקל על עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, ולקבוע שהוא יהיה זכאי למענק השתתפות בהוצאות, בעד חודשי הזכאות מאי ויוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיו אינה מגיעה ל-40%, ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.

 

 • מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לחודשים יולי אוגוסט 20

נפתחה לפני מספר ימים האפשרות להגיש בקשות לעצמאים  ולשכירים בעלי שליטה אשר מחזור הפעילות נפגע בלפחות 40% בחודשים יולי אוגוסט ביחס לתקופה המקבילה אשתקד .

המענק הינו בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות. סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019,לפי הגבוה בהם, כפול 2 (עבור החודשיים של תקופת הזכאות).
להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצו כאן

 

 • הגשת תביעה למענק השתתפות בהוצאות לחודשים יולי אוגוסט 20

נפתחה באתר רשות המיסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות בשיעור של  40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

 סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם עד 500,000 ₪.
ניתן להגיש את התביעות חברות ושותפויות ועצמאים ,  שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 היה מ-18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ ועצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ ובלבד שהייתה ירידה של לפחות 40% בשל התפשטות נגיף הקורנה בחודשים יולי אוגוסט 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה כדלקמן :

 1. עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪ – פגיעה של 40% ומעלה.
 2. עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ₪ ועד 200 מיליון ₪ – פגיעה של 60% ומעלה.
 3. עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – פגיעה של 80% ומעלה.
  חברות ושותפויות , שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (יולי-אוגוסט 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020 בשיעור של לפחות 40% . סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות.את התביעה למענק ניתן להגיש החל מיום 15/09/20 ועד ליום ה-15 בדצמבר 2020.להגשת הבקשה  ולפרטים נוספים על המענק לחצו כאן

 

 • הנחות ארנונה עד ליום 30 ביוני 2021

פורסמו תקנות להנחה בארנונה  החל מחודש יוני 20 .

על-פי התקנות, תוענק הנחה בהיקף של 95% מסך החיוב לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון שקלים שנפגעו בהיקף של יותר מ 60% במחזור ההכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

כמו כן, תוענק הנחה בהיקף של 95% גם לעסקים שמחזורם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים שנפגעו בהיקף של יותר מ 80% במחזור ההכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

מדובר במענקים דו חודשיים החל מיוני 2020, כשהזכאות להנחה תיבחן ותינתן על בסיס דו חודשי. הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה לקחה על עצמה את הטיפול בנושא והיא שתעניק את ההטבה לעסקים.

למנגנון סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילות נפגע משמעותית – נוסח סופי כולל נוסח הצהרת גזבר לחצו כאן

לתקנות הסדרים במשק המדינה    (הנחה מארנונה) (תיקון מס’ 4), התש”ף-2020 (נוסח סופי) לחצו כאן

 

נספח  1 – הודעה ואישור הוצאת עובד לחל”ת

 

לכבוד                                                                                                                     תאריך:_______________

______________________

 

עובד/ת נכבד/ה !                                                                 

 

הנדון: הוצאה לחופשה ללא תשלום

 

 1. בהמשך לשיחתנו לאור המצב בשוק העבודה עקב מגיפת הקורונה ולמוסכם בינך לבין המעסיק תשהה בחופשה ללא תשלום מתאריך _______ ועד לתאריך __________.
 2. לאחר מועד תום החופשה ללא תשלום וככל ולא יוסכם על הארכת תקופתה עליך לחזור לעבודה.

הרינו להסב תשומת לבך כי:

 • בתקופת החל”ת לא ישלם המעסיק סכומים  לקרן הפנסיה וכן לביטוח הלאומי כפי שנהג המעסיק להפריש את חלקו כנגד חלק העובד.
 • הואיל וזכויותיך בקרן הפנסיה ובביטוח הלאומי  עלולות להפסק עקב אי תשלום בתקופת החל”ת, הרי שחלה עליך החובה להסדיר עם גורמים אלה את שמירת זכויותיך בתקופה הנדונה. המעסיק לא יישא בכל אחריות עקב פגיעה כלשהי בזכויותיך בקרן הפנסיה ובביטוח הלאומי בתקופת החל”ת.

 

 • מצורפים מסמכים אשר יאפשרו לך לפנות בתביעה לדמי אבטלה בגין תקופת החל”ת.

 

בברכה,

__________________

 

 

אישור
 
אני הח”מ ______________ ת.ז. _________________
מאשר כי קיבלתי את הודעת המעסיק בעניין החל”ת ונותן הסכמתי מרצוני החופשי לשהות בחופשה ללא תשלום בתקופה המצוינת לעיל.
חתימה: ________________

 

 

בהזדמנות זו , אנו מברכים אתכם בברכת שנה טובה , שנת ברכה  , שנת בריאות , שנת אושר ופרנסה טובה.

שתף מאמר

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on whatsapp
Share on WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נוסד בשנת 1986 (34 שנים) והינו מהמשרדים הגדולים לראיית חשבון באזור השפלה

במשרד מיוצגים חברות עסקיות, עסקים פרטיים, עמותות ומלכ”רים, חברות כלכליות של רשויות מקומיות ועוד. המשרד מעסיק כ-20 עובדים מקצועיים, בתחום ראיית החשבון, מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, הסדרי הבראה וביקורת פנימית.