ימי בידוד – תשלום לעובדים ושיפוי למעסיק

ימי בידוד –  תשלום לעובדים ושיפוי  למעסיק

ביום 19.11.2020 פורסם ברשומות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס’ 3), התשפ”א- 2020 (להלן: “התיקון לחוק”) אשר מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב בידוד ו היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה.

  • תשלום לעובד

עפ”י החוק החדש עובד ששהה בבידוד ונעדר מעבדותו עקב החובה החלה עליו מכוח צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש”ף-2020 –  זכאי לקבל ממעסיקו “דמי בידוד” על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו כדלקמן :

העובד יהיה זכאי לדמי בידוד בגין ימי העבודה בתקופת הבידוד בגינם נעדר מהעבודה למעט יום הבידוד הראשון, על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו . העובד רשאי לבקש ממעסיקו תשלום עבור היום הראשון  על חשבון ימי החופשה הצבורים לזכותו.

הוראה זו לא תחול על עובד שעפ”י הסכם העבודה או עפ”י הסכם קיבוצי זכאי לדמי מחלה מלאים מהיום הראשון .

במידה ולעובד לא נצברו ימי מחלה , העובד יהיה זכאי לתשלום על חשבון ימי מחלה עתידיים. במידה ובמועד סיום  העבודה לא צבר העובד ימי מחלה שניצל כנגד ימי הבידוד , אזי  יקוזזו ימי מחלה כנגד ימי  החופשה שנצברו. במידה ולא נותרו ימי חופשה , יאופסו ימי המחלה ללא חיוב העובד.

עובד שחזר מחו”ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד ,  זכאי לתשלום מהמעסיק בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר.

עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו”ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד.

עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהא זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.

עובד שיתגלה כחולה קורונה במהלך שהייתו בבידוד, תקופת המחלה תהווה תקופת מחלה רגילה החל ממועד תחילת שהייתו של העובד בבידוד ובהתאם לכך ישולמו לו דמי מחלה. המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי במקרה כזה.

  • שיפוי למעסיק

מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:

עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם – שיפוי בשיעור של 100% .

לשאר ימי הבידוד זכאי המעסיק לפי מספר העובדים שהועסקו ביום 01/08/20 כדלקמן :

מי שביום 01/08/20  העסיק יותר מ- 20 עובדים- יקבל שיפוי מהמדינה בשיעור  של 50% מהעלות שנשא.

מי שביום 01/08/20  העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה  בשיעור של 75% מהעלות שנשא.

  • תחולה

החוק מחריג סוגי מעסיקים שאינם זכאים לקבל שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי, ביניהם המדינה, וכן רשויות מקומיות וגופים מתוקצבים .

  • מועדים

ניתן יהיה להגיש בקשות  החל מיום 01/02/21  בגין התקופה החל מיום 01/10/20 .

שתף מאמר

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on whatsapp
Share on WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נוסד בשנת 1986 (34 שנים) והינו מהמשרדים הגדולים לראיית חשבון באזור השפלה

במשרד מיוצגים חברות עסקיות, עסקים פרטיים, עמותות ומלכ”רים, חברות כלכליות של רשויות מקומיות ועוד. המשרד מעסיק כ-20 עובדים מקצועיים, בתחום ראיית החשבון, מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, הסדרי הבראה וביקורת פנימית.