רואי חשבון

טבלאות מידע

ספירת מלאי וקופה ורישום ספידומטר לכלי רכב ליום 31 בדצמבר 2021

ספירת מלאי וקופה ורישום ספידומטר לכלי רכב ליום 31 בדצמבר 2021

לקוחות המשרד הנדון: ספירת מלאי וקופה ורישום ספידומטר לכלי רכב ליום 31 בדצמבר 2021 1 . מועד המפקד…
תקרות הפקדה לקרנות פנסיה והשתלמות

תקרות הפקדה לקרנות פנסיה והשתלמות

תקרות הפקדה לשנת 2020, קרן השתלמות....
הבראה לעובד

הבראה לעובד

כל עובד בעל ותק של שנה לפחות במקום עבודתו / אצל מעסיקו )אשר השלים לפחות שנת עבודה מלאה(…
חישוב מספר ימי חופשה המגיעים לעובד

חישוב מספר ימי חופשה המגיעים לעובד

החוק קובע את התנאי שהעובד נדרש לעמוד בו על מנת שהוא יהיה זכאי לצבור את מלוא ימי החופשה,…
מס ערך מוסף

מס ערך מוסף

שיעור המע"מ עומד על ....עוסק מורשה גובה מלקוחותיו מס ערך מוסף
שיעורי ביטוח לאומי

שיעורי ביטוח לאומי

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 81 עד גיל הפרישה, באחוזים…