אריה, חדד ושות', רואי חשבון

ביקורת דוחות כספיים

משרד רואי חשבון אריה, חדד ושות’, מתמחה במתן שירותי ביקורת ודוחות כספיים לחברות. תפקיד הדוחות הכספיים הוא להציג את מצבה הכספי ופעילותה של החברה לתום שנת הכספים.
כחלק מהשירות, צוות המשרד מבקר באופן תכוף האם הדוחות הכספיים הקיימים משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה ואת תוצאות פעילותה. כמו כן, הדוחות מאפשרים לאתר את השינויים בהון העצמי, תזרימי המזומנים ועוד.

פגישת ייעוץ חינם

תאום פגישה

צור קשר ונשמח לסייע בתחום ראיית החשבון, מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, תוכניות עסקיות, הערכות שווי, הסדרי הבראה וביקורת פנימית ועוד.